About Me

Peter Kulifaj

Zakladateľ a odborný konzultant mojrozvoj.sk

Môj pracovný – a aj súkromný život, doposiaľ ovplyvnili 3 základné otázky, na ktoré sa snažím systematicky nachádzať odpovede:

A) ako podporovať ľudí vo využívaní ich talentu pre dosahovanie svojich cieľov alebo zvládanie náročných životných období

B) ako budovať organizácie tak, aby prinášali maximálny osoh tým, ktorým majú slúžiť – zákazníkom/klientom, zamestnancom aj “vlastníkom”

C) ako využívať nesmierny potenciál časového manažmentu, myšlienok hlbokej práce alebo organizácie práce tak, aby ste mali život pod kontrolou

Teším sa na spoluprácu v týchto aj ďalších oblastiach.

Môj krátky príbeh

Vyštudoval som sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK – škole, ktorá mi dala veľa v oblasti sociálno-psychologickej prípravy na zvládanie podpory ľudí v čase (nie len) kríz. Doplňujúce vzdelávanie som zameral na prípravu v oblasti sociálneho poradenstva a poskytovania supervízie pracovníkom najmä pracovníkom v sociálnej sfére.

Inšpiráciu nachádzam najmä v myšlienkach Jima Collinsa a jeho známych kníhách (napríklad Z dobrého skvelé) a pretavujem ich do už 13 ročného pôsobenia v organizácií Mládež ulice, na ktorej vzniku a rozvoji sa dlhodobo podieľam. Ďalšie skúsenosti získavam vedením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce – stavovskej organizácie, ktorá vznikla na jeseň roku 2015 a ktorej mám tú česť byť prvým predsedom.

Analytické myslenie je mi veľmi blízke. Dlhé roky hľadám najlepšie nástroje time managmentu, hrám sa s rôznymi off line aj on line riešeniami na riadenie procesov. Vo svojej práci využívam najmä plánovací systém od Franklyn Covey, elektronické nástroje ako Trello a Google kalendár.

Témy, ktorým sa rád venujem

Time managment
Supervízia profesionálov v pomáhajúcich profesiách
Analýza procesov
Sociálna práca a komunitné plánovanie
Rozvoj osobnostného potenciálu
Prezeraním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.